In onze samenleving lijkt alles perfect voor iedereen geregeld. Of toch niet? Vaak zijn de grote lijnen goed geregeld maar blijven kleine ergernissen bestaan. Belangen van kleinere groepen in de samenleving worden vaak niet herkend, terwijl oplossingen voor de hand liggen. Ons bewonersoverleg probeert zulke situaties helder te maken aan de gemeentelijke instanties door lijnen tussen bewoners en met de gemeente kort te houden.

 

Berichten 

1 4 5