PleinBest voor en door inwoners Best

PleinBest is een initiatief voor en door bewoners van Best en drijft op enkele vrijwilligers die als buurtverbinder aan het initiatief verbonden zijn. Buurtverbinders De buurtverbinders zijn een groep enthousiaste Bestse vrijwilligers die het PleinBest beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners, organisaties en ondernemingen. Op het online-plein zie je van alles van wat er in het dorp is en leeft. Ze zijn in april 2018 officieel van start gegaan, na een voorbereidingsperiode van bijna een jaar. PleinBest wil bereiken dat zowel online als op straat Bestenaren zich meer met…continue reading →

20 jaar Bewonersoverleg

Misschien heeft u het al gemerkt, maar dit is pas onze eerste nieuwsbrief in 2018. Dit is niet omdat we de motivatie missen om een nieuwsbrief te schrijven, maar omdat we domweg weinig nieuws hebben. In de 20 jaar dat het bewonersoverleg bestaat, is er heel wat veranderd. Door digitalisering is communicatie een stuk sneller en efficiënter geworden. Betrokken partijen kunnen makkelijker en directer, zonder tussenkomst van het bewonersoverleg, met elkaar in contact komen. Websites, Facebook, Nextdoor en nu ook PleinBest zijn nu een bron van informatie. Ook de onderwerpen zijn in die…continue reading →

Enquête Bewonersoverleggen in Best

Hoe denken de inwoners van Best over de bewonersoverleggen? “We zijn vooral benieuwd wat de ‘gewone’ Bestenaar denkt en vindt” Best telt een groot aantal bewonersoverleggen. Die functioneren in hun eigen wijk en vormen een klankbord voor de bewoners. De leden staan midden in de samenleving, maar het is lastig om van alle wijkbewoners te weten wat hen bezighoudt. Een werkgroep, bestaande uit leden van bewonersoverleggen, ‘gewone’ Bestenaren, welzijnsorganisatie WBO en gemeente Best, denkt na over de toekomst van de bewonersoverleggen. Met een enquête willen ze te weten komen hoe de Bestenaren die…continue reading →

Goed voor elkaar

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 november organiseert WBO het 'Goed voor elkaar festival'. Bedoeld voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Best, Oirschot, Spoordonk en De Beerzen. Een week vol gratis (!) leuke en leerzame workshop en andere activiteiten, zoals Mindfulness, yoga, website maken, communicatie, personal branding, enneagram, gezichtsbehandeling, ontspanningsmassage en nog veel meer... Waarom? Omdat vrijwilligers en mantelzorgers het hele jaar door klaar staan voor een ander. Daarom doen wij graag iets terug, als blijk van waardering. Zo zorgen wij goed voor elkaar! Kijk voor het hele programma of om…continue reading →