Bestuurswijzigingen Buurtvereniging de Leeuwerik

Buurtvereniging de Leeuwerik heeft onlangs een nieuwe samenstelling van het bestuur gekregen. Na het wegvallen van de voorzitter Hans Goossens heeft het bestuur naar een aanvulling gezocht en deze gevonden in de persoon van Pleun Somers die de rol van penningmeester op zich neemt. Renate Wolters gaat het secretariaat beheren en Willie Pluijm neemt de taak van voorzitter op zich. Naast het bestuur hebben ook Simone de Jong en Natasja van der Kraan als activiteitencommissie een actieve rol binnen de buurtvereniging.continue reading →

Familiefestijn op Nationale Burendag

De buurtvereniging werd ruim 10 jaar geleden nieuw leven ingeblazen door Hans Goossens, Renate Wolters en Willie Pluijm. Hoewel de activiteiten moeizaam op gang kwamen, viert de buurtvereniging dit jaar wel haar 35ste verjaardag. Het ledental groeide gestaag naar de huidige 80 gezinnen met tussen de 250-300 leden. Inmiddels is de buurtvereniging een van de meest actieve buurtverenigingen van Best. Regelmatig halen ze de media door de soms groot(s) aangepakte activiteiten waar niet alleen de leden, maar ook alle ander wijkbewoners aan mogen deelnemen. Wijkactiviteiten tijdens NL Doet en Nationale Burendag zijn daar…continue reading →

Vergaderruimte voor bewonersinitiatieven

Vanaf maandag 18 juni kunnen bewoners die bezig zijn met een initiatief vergaderen in het gemeentehuis. De gemeente stelt haar vergaderruimten ter beschikking. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de behoefte in de samenleving. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal betrokken inwoners. Voorwaarden Voor het gebruik van de vergaderruimten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: • Bewonersinitiatief zet zich vrijwillig in voor het verbeteren van de leefbaarheid van Best en is "de keukentafel" ontgroeid. • Verder heeft het initiatief geen inkomsten voor huisvesting.…continue reading →

PleinBest voor en door inwoners Best

PleinBest is een initiatief voor en door bewoners van Best en drijft op enkele vrijwilligers die als buurtverbinder aan het initiatief verbonden zijn. Buurtverbinders De buurtverbinders zijn een groep enthousiaste Bestse vrijwilligers die het PleinBest beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners, organisaties en ondernemingen. Op het online-plein zie je van alles van wat er in het dorp is en leeft. Ze zijn in april 2018 officieel van start gegaan, na een voorbereidingsperiode van bijna een jaar. PleinBest wil bereiken dat zowel online als op straat Bestenaren zich meer met…continue reading →

20 jaar Bewonersoverleg

Misschien heeft u het al gemerkt, maar dit is pas onze eerste nieuwsbrief in 2018. Dit is niet omdat we de motivatie missen om een nieuwsbrief te schrijven, maar omdat we domweg weinig nieuws hebben. In de 20 jaar dat het bewonersoverleg bestaat, is er heel wat veranderd. Door digitalisering is communicatie een stuk sneller en efficiënter geworden. Betrokken partijen kunnen makkelijker en directer, zonder tussenkomst van het bewonersoverleg, met elkaar in contact komen. Websites, Facebook, Nextdoor en nu ook PleinBest zijn nu een bron van informatie. Ook de onderwerpen zijn in die…continue reading →