Bladkorven

De plaatsing van de bladkorven voor het seizoen 2018-2019 staat voor de deur. We willen van u weten of er volgens u nog ergens in onze wijk een bladkorf moet komen of dat er ergens een bladkorf verplaatst of verwijderd kan worden. Graag voor 22 september een reactie.continue reading →

Inwonerspanel

Doe mee met het inwonerspanel! De gemeente start een digitaal panel om uw meningen en ervaringen te peilen. Zo kunt u meedenken over onderwerpen die u aangaan. Want of het nu gaat over het groen in uw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: de gemeente maakt keuzes die invloed hebben op uw dagelijks leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk! Alle huishoudens in Best ontvangen daarom een uitnodiging om lid te worden van het panel. Word lid van het panel! Dit gaat eenvoudig via www.startvragenlijst.nl/panelbest. Binnen enkele…continue reading →

Bestuurswijzigingen Buurtvereniging de Leeuwerik

Buurtvereniging de Leeuwerik heeft onlangs een nieuwe samenstelling van het bestuur gekregen. Na het wegvallen van de voorzitter Hans Goossens heeft het bestuur naar een aanvulling gezocht en deze gevonden in de persoon van Pleun Somers die de rol van penningmeester op zich neemt. Renate Wolters gaat het secretariaat beheren en Willie Pluijm neemt de taak van voorzitter op zich. Naast het bestuur hebben ook Simone de Jong en Natasja van der Kraan als activiteitencommissie een actieve rol binnen de buurtvereniging.continue reading →

Familiefestijn op Nationale Burendag

De buurtvereniging werd ruim 10 jaar geleden nieuw leven ingeblazen door Hans Goossens, Renate Wolters en Willie Pluijm. Hoewel de activiteiten moeizaam op gang kwamen, viert de buurtvereniging dit jaar wel haar 35ste verjaardag. Het ledental groeide gestaag naar de huidige 80 gezinnen met tussen de 250-300 leden. Inmiddels is de buurtvereniging een van de meest actieve buurtverenigingen van Best. Regelmatig halen ze de media door de soms groot(s) aangepakte activiteiten waar niet alleen de leden, maar ook alle ander wijkbewoners aan mogen deelnemen. Wijkactiviteiten tijdens NL Doet en Nationale Burendag zijn daar…continue reading →

Vergaderruimte voor bewonersinitiatieven

Vanaf maandag 18 juni kunnen bewoners die bezig zijn met een initiatief vergaderen in het gemeentehuis. De gemeente stelt haar vergaderruimten ter beschikking. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de behoefte in de samenleving. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal betrokken inwoners. Voorwaarden Voor het gebruik van de vergaderruimten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: • Bewonersinitiatief zet zich vrijwillig in voor het verbeteren van de leefbaarheid van Best en is "de keukentafel" ontgroeid. • Verder heeft het initiatief geen inkomsten voor huisvesting.…continue reading →