Nieuw systeem meldingen Openbare Ruimte

Beste bewoners, ik heb jullie enige tijd geleden al eens verteld dat er een nieuw systeem komt voor het doen van meldingen Openbare ruimte. Dit systeem is inmiddels aangekocht en ingericht. Welk systeem komt er? Het systeem waarmee we in Best gaan werken is Fixi. Dit wordt al in veel gemeenten gebruikt. Bij het inrichten ervan is dan ook gebruik gemaakt van ervaringen uit het hele land. Daarnaast zijn uiteraard ook onze eigen, Bestse, ervaringen gebruikt. Testen Het is nu bijna tijd om het systeem te testen. Dit gaat gebeuren van week 2…continue reading →

Afvalbeleid

Onderstaand bericht ontvingen wij van de projectleider Afval. Voor de bijeenkomst is nog plaats voor 2 bewoners van onze wijk. Wilt u erbij zijn, laat het dan voor 2 december weten via een mailtje naar secretaris@bodeleeuwerik.nl. ---------------- Ruim een jaar geleden is het nieuwe afvalbeleid in werking getreden. In het afgelopen jaar is hier veel over gezegd en gesproken. Daarom is de wethouder opnieuw aan de slag gegaan met het project Afvalreductie. Wethouder Dijkhoff zoekt naar mogelijkheden om het huidige afvalsysteem te verbeteren. Hiervoor hebben we de afgelopen maanden een aantal sessies gehad…continue reading →

Bladkorven

De plaatsing van de bladkorven voor het seizoen 2018-2019 staat voor de deur. We willen van u weten of er volgens u nog ergens in onze wijk een bladkorf moet komen of dat er ergens een bladkorf verplaatst of verwijderd kan worden. Graag voor 22 september een reactie.continue reading →

Inwonerspanel

Doe mee met het inwonerspanel! De gemeente start een digitaal panel om uw meningen en ervaringen te peilen. Zo kunt u meedenken over onderwerpen die u aangaan. Want of het nu gaat over het groen in uw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: de gemeente maakt keuzes die invloed hebben op uw dagelijks leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk! Alle huishoudens in Best ontvangen daarom een uitnodiging om lid te worden van het panel. Word lid van het panel! Dit gaat eenvoudig via www.startvragenlijst.nl/panelbest. Binnen enkele…continue reading →