Hoe denken de inwoners van Best over de bewonersoverleggen?

“We zijn vooral benieuwd wat de ‘gewone’ Bestenaar denkt en vindt”

Best telt een groot aantal bewonersoverleggen. Die functioneren in hun eigen wijk en vormen een klankbord voor de bewoners. De leden staan midden in de samenleving, maar het is lastig om van alle wijkbewoners te weten wat hen bezighoudt. Een werkgroep, bestaande uit leden van bewonersoverleggen, ‘gewone’ Bestenaren, welzijnsorganisatie WBO en gemeente Best, denkt na over de toekomst van de bewonersoverleggen. Met een enquête willen ze te weten komen hoe de Bestenaren die zien.

“In 2016 is de notitie Samen op ons Best opgesteld”, zegt Kees Sprangers, lid van bewonersoverleg Best-Oost. “Eén van de actiepunten daarin is na te gaan wat de toekomstige rol van de bewonersoverleggen is. De maatschappij verandert en daarom is het idee dat bewonersoverleggen zich verder ontwikkelen tot een verbindende factor in de samenleving.”
De werkgroep heeft hierover de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de bewonersoverleggen en hen gevraagd hoe ze tegen deze ontwikkelingen aankijken. De volgende stap is de mening van bewoners boven tafel krijgen.
“Om de juiste stappen te zetten willen we weten wat er leeft bij de ‘gewone’ bewoners”, vult Ingrid de Graaff, coördinator integrale wijkontwikkeling bij de gemeente, aan. “Om deze informatie zo breed mogelijk op te halen hebben we een enquête opgezet. Daarin vragen we bijvoorbeeld wat de bewoners vinden van de bewonersoverleggen? Of ze zelf een rol willen spelen in een bewonersoverleggroep? En aan welke communicatie er behoefte is? Met de informatie die we binnenkrijgen kunnen we als werkgroep aan de slag.”

Enquête
De enquête, die op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht, is te vinden op https://nl.surveymonkey.com/r/toekomstbo. “We willen zoveel mogelijk mensen bereiken”, aldus Sprangers. “We willen de signalen van de ‘gewone’ Bestenaren ophalen en aan elkaar knopen. Dus, laat uw kans niet voorbijgaan en geef via de enquête aan wat uw mening is.”

Samenwerken
Samen op ons Best staat voor een andere manier van samenwerken tussen inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren van de gemeente Best. Voor meer ruimte voor inwonersinitiatieven, en een andere rol voor de gemeente: als partner, faciliterend en verbindend. Voor lef tonen: de dingen anders (durven) doen en ons laten inspireren door vernieuwende opvattingen en best-practices. Gemeentelijke plannen zoveel mogelijk samen met inwoners en andere partners maken en uitvoeren, en werken aan wederzijds vertrouwen.

Samen zijn we namelijk op ons Best!

Werkgroep actie 2A-1

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.