De gemeente Best zoekt mensen die lid willen worden van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.
Hierover is al eerder via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen gecommuniceerd. Helaas heeft dit tot nu toe nog te weinig aanmeldingen opgeleverd om de adviesraad te kunnen bemensen.

Jouw hulp gevraagd!
Ken je iemand voor wie het lid van deze adviesraad echt iets is?
Maak hem of haar dan snel attent op deze functie! Aanmelden kan nog tot 1 november a.s.

Het is ook fijn als je dit bericht deelt in je netwerk en natuurlijk binnen jullie Bewonersoverleg.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Deze adviesraad gaat per 1 januari 2018 van start, en adviseert burgemeester en wethouders over beleid en uitvoering ten aanzien van onder andere werk en inkomen, minima, zorg, welzijn en jeugd.

De adviesraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Op de vergaderagenda komen zowel aandachtspunten die de adviesraad zélf belangrijk vindt als agendapunten waarover het college graag geadviseerd wil worden.

Wie zoeken we?
Voor deze nieuwe adviesraad zoekt het college een voorzitter en 10 leden: inwoners van Best die zich betrokken voelen bij het sociaal domein en aan de ontwikkeling hiervan een bijdrage willen leveren. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij kennis van, ervaring met en visie op het sociaal domein hebben, bijvoorbeeld als cliënt of cliëntenvertegenwoordiger. Daarnaast vragen wij van de leden het vermogen om cliënten en andere belanghebbenden vanuit het sociaal domein te betrekken bij de onderwerpen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert.

Meer informatie
Op onze website staat de volledige omschrijving. De sollicitatieperiode is verlengd tot 1 november aanstaande. De selectiecommissie adviseert het college vóór 1 december 2017. In december worden de nieuwe leden benoemd.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.